Riksdemokraterna

TILLSAMMANS ÄR VI STARKA

med vår syn på samhället

Pensionärerna

Riksdemokraterna vill att pensionen skall höjas.
Som pensionär skall du ha skattelättnad 15% fram till 71 års ålder. Därefter skall pensionären vara skattebefriad. Man skall kunna åldras med värdighet.

Läs mer

EU & Schengen

Sverige är ett av de länder som betalar mest till EU men får tillbaka minst. 
Kontrollen minskar för den svenska medborgaren då viss makt flyttas till Bryssel
• Avgift: 40,1 miljarder kronor
• Återflöde: 10,3 miljarder kronor från EU e Nettoflöde: -29,7 miljarder kronor.
Öppna gränser (Schengensamarbetet) innebär att vi får mer organiserad brottslighet och fler illegala invandrare.

Läs mer

Utbildning

Riksdemokraterna vill förbättra skolan. 
Ge alla elever samma förutsättningar. Höja lärarnas status, och ge dem mer befogenheter.
Under insyn av staten skall friskolorna fungera som ett komplement till den kommunala skolan, inte minst för att öka utbudet och valfriheten, men också för att sätta press på den kommunala skolan.

Läs mer

Vård och omsorg

Är det verkligen rätt att vården ser ut som den gör år 2015?

Nej det är vi nog alla överens om. Det vill vi förbättra. Förkorta vårdköer. Mer personal. Mer resurser att undersöka och utreda sjukdomar. Kraftig förbättring inom akutpsykiatrin. Då det i dag är fler och fler som mår oerhört dåligt och bara en liten del får den hjälpen som faktiskt behövs i tid.

Läs mer

Energi

Vi vill behålla kärnkraften tills bättre miljö och ekonomjska alternativ finns.
Med en utvecklad kärnkraft och förfinad förbränning, kan vi stå bakom en moderniserad kärnkraft. Vi ser gärna att våra alternativa energikällor utvecklas och på sikt ersätter kärnkraften.

Läs mer

Försvaret

Riksdemokraterna vill återskapa en försvarsmakt för att kunna möta dagens hot, både internt och externt.
Och även återinföra värnplikten. Dagens försvar har stora brister efter alla nedskärningar som har genomförts av tidigare sittande regeringar.

Läs mer

Rättsväsendet

Polisens uppgift är att förebygga brott, upprätthålla ordningen samt att utreda och beivra brott.
Det utåtriktade brottsförebyggande arbetet ar viktigt och samarbetet med socialtjänsten och skolan ska ges en hög prioritet. Vittnestrakasserier är vanligt förekommande och det finns oroväckande tendenser till att vittnen avstår från att vittna efter hot och våld.

Läs mer

Jordbruk

Riksdemokraterna vill se en levande landsbygd.
Där bonden får lön för sitt jobb och en möjlighet att bygga upp en långsiktig framtid. Sverige har en otrolig natur och mycket odlingsbar mark som inte används idag för att det inte lönar sig. Vår landsbygd och glesbygd dör i en svindlande fart. 

Läs mer

Ekonomi

Riksdemokraternas utgångspunkt i den ekonomiska politiken är att ha ordning och reda finanserna.
Det skapar trygghet för foretag att investera och hushåll att konsumera. Vi eftersträvar full syselsättning.
Alla som vill och kan arbeta skall ges möjligheten till det.

Läs mer

Invandringspolitiken

Riksdemokraterna vill se en ökad integration i samhället.
Vi vill ta vara på de kunskaper som väldigt många besitter. Kostnaderna för vår nuvarande invandringspolitik är inget vi längre kan blunda för, frågan är tabubelagd men den måste lyftas fram. 

Läs mer