Riksdemokraterna

TILLSAMMANS ÄR VI STARKA

med vår syn på samhället

Ekonomi

Riksdemokraternas utgångspunkt i den ekonomiska politiken är att ha ordning och reda finanserna.
Det skapar trygghet för foretag att investera och hushåll att konsumera. Vi eftersträvar full syselsättning.
Alla som vill och kan arbeta skall ges möjligheten till det.

Ett arbete ger en social grund såväl som känslan av att vara behövd, känslan av att ha en egen inkomst och en trygghet. Arbetena är de som ligger till grund för vår gemensåmt finansierade välfärd. Företagen behöver gynnas med skattelättnader vid nyanställnlngar av ungdomar, samt vid bibehållna anställningar av de som uppnått pensionsålder, som besitter nyttig kunskap. När det ekologiska systemet krockar med det ekonomiska så är det den ekonomiska som behöver anpassas.
Det handlar om några självklara principer, det som är bra för människor och miljö ska vara billigt och det som är dåligt ska vara dyrt. Om det rent av är skadligt skall det förbjudas. Vi är för jämlikheten på så vis att det inte handlar om likhet utan om att ge alla lika möjligheter utifrån olika förutsättningar.
Landet Sverige AB skall just drivas som ett vinstdrivande företag där vinsten delas ut till medborgarna, i form av lättnader i skattetrycket.