Riksdemokraterna

TILLSAMMANS ÄR VI STARKA

med vår syn på samhället

Energi

Vi vill behålla kärnkraften tills bättre miljö och ekonomjska alternativ finns.
Med en utvecklad kärnkraft och förfinad förbränning, kan vi stå bakom en moderniserad kärnkraft. Vi ser gärna att våra alternativa energikällor utvecklas och på sikt ersätter kärnkraften.

Under tiden bör och skall vi vara försörjda av Idag den mest miljövänliga el vi kan få av kärnkraften. Målet för vår energipolitik är att Sveriges elproduktion skall bli helt klimatneutraL Grunden är då lagd för ytterligare minskade utsläpp.
Vi vill se en fortsatt satsning på koldioxidneutrala alternativ för elproduktion. Fokus ska ligga på att få fram mer miljövänliga sätt att producera energi på.
Förnybara energikällor har  en centra1 del i arbetet att minska miljöpåverkan. Staten ska stödja framväxten av ny energiproduktion genom att bidra till finansiering av forskning och utveckling samt underlätta miljövänliga val för konsumenterna. Hushåll och företag ska kunna räkna med att dygnet runt ha tillgång till driftsäker energi till rimliga priser och med en liten miljöpåverkan.
Internationellt vill vi se en ambitiös klimatpolitik där alla tar sitt ansvar.
Vi ställer oss inte bakom att återgå till kolgruvorna!