Riksdemokraterna

TILLSAMMANS ÄR VI STARKA

med vår syn på samhället

EU & Schengen

Sverige är ett av de länder som betalar mest till EU men får tillbaka minst. 
Kontrollen minskar för den svenska medborgaren då viss makt flyttas till Bryssel
• Avgift: 40,1 miljarder kronor
• Återflöde: 10,3 miljarder kronor från EU e Nettoflöde: -29,7 miljarder kronor.
Öppna gränser (Schengensamarbetet) innebär att vi får mer organiserad brottslighet och fler illegala invandrare.

Riksdemokraterna vill driva igenom ett utträde ur Schengen-avtalet och lämna EU för att bla återta kontrollen till Sverige gällande djurskydd, jordbruk, samt återupprätta gränsskyddet. Vi behöver återfå bestämmanderätt för vårt land. Rätten att kontrollera vad som lämnar och kommer in i Sverige, så som personer, varor, fordon, djurtransporter och med rätt verktyg kunna förhindra illegala vapen, trafficking, droger samt förhindra kriminellas rörelsefrihet.
Alla som kommer till Sverige ska kunna legitimera sig genom giltiga handlingar för att kunna ha kontroll på personer som rör sig över gränserna och detta genom ett starkare gränsskydd med utökade resurser för tull och polis. Ett utökat samarbete / union mellan alla de nordiska länderna inom handel, försvar, energi, forskning samt en gemensam och tillika kontrollerad invandringspolitik. Samarbete för jobb och tillväxt inom den Nordiska unionen och slå vakt om våra egna värderingar. Ett starkt konsumentskydd och en Nordisk djurskyddslag efter Svensk standard, samt effektiv och aktiv användning av åkermark. Ett utökat polissamarbete för att ha rätten att göra efterföljningar och förfölja brottslingar över gränserna och det rättsliga samarbetet ska förstärkas genom ett bättre utlämningssystem och överföring av verkställandet av domar. Riksdemokraterna vill sträva efter att vi ska vara självförsörjande i Sverige då det gäller basgrödor och köttindustri.