Riksdemokraterna

TILLSAMMANS ÄR VI STARKA

med vår syn på samhället

Försvaret

Riksdemokraterna vill återskapa en försvarsmakt för att kunna möta dagens hot, både internt och externt.
Och även återinföra värnplikten. Dagens försvar har stora brister efter alla nedskärningar som har genomförts av tidigare sittande regeringar.

Som det ser ut i dag så klarar Sveriges försvar inte av att uppfylla alla krav som ställs. Med tanke på de oroligheter och hotbilder som finns i omvärlden idag så är detta oacceptabelt och måste rättas till. Ett medlemskap i Nato skulle bli väldigt kostsamt för Sverige idag då vårt försvar inte uppfyller kraven och en dyr medlemsavgift.

Vi vill öka budgeten så vi kan rusta upp det Svenska försvaret och få tillbaka ett fungerande försvar.
Vi vill återinföra värnplikten.
Även stärka våra hemvärnsförband för att kunna bistå vid ex naturkatastrofer, personsök och stora arrangemang. Se möjligheterna med ett gemensamt nordiskt försvars samarbete. Att ha en permanent insatsstyrka som är redo att användas i omvärlden och i Sverige när det behövs samt bemöta den nya hotbilden som finns i dag.
Detta i sin tur kommer att skapa fler jobb och stärker vårt rikes försvar.