Riksdemokraterna

TILLSAMMANS ÄR VI STARKA

med vår syn på samhället

Invandringspolitiken

Riksdemokraterna vill se en ökad integration i samhället.
Vi vill ta vara på de kunskaper som väldigt många besitter. Kostnaderna för vår nuvarande invandringspolitik är inget vi längre kan blunda för, frågan är tabubelagd men den måste lyftas fram. 

Som det ser ut idag så är kostnaderna för invandringen betydligt högre än man vill ge sken av, detta är något som bekostas av oss alla som betalar skatt. Vi vill begränsa invandringen och öka sysselsättningen för de som redan nu befinner sig i Sverige. Vi måste vidta nödvändiga åtgärder för att återfå kontroll. Det krävs en stabil ekonomi för att kunna ge alla en dräglig vardag. Vi har väldigt mycket resurser som inte tas vara på, detta är en stor förlust. Det måste bli lättare att komma in i samhället och i arbetslivet, de måste integreras på ett effektivt vis. Detta görs inte i tillräcklig utsträckning idag. Systemet för anhöriginvandring måste ses över, även bldragsdelen. Vi måste våga ställa krav på de nyanlända i form av språk, sysselsättning och utbildning. Om man inte följer Sveriges rikes lagar och är en belastning för samhället, då vill vi att uppehållstillstånd samt medborgarskap skall kunna upphävas efter prövning.

Hjälpen måste ske på plats i de krisdrabbade länderna först.
Vi vill även att man inför en tidsbegränsad handlingsplan på beslut i asylfrågan. Det är inte rimligt att det ska ta 5-8 år innan man får besked om beslut, likaledes är det inte rimligt att utvisa dem efter en integrering i samhället.
Nyckelordet i invandringspolitiken är inte segregation utan integration!