Riksdemokraterna

TILLSAMMANS ÄR VI STARKA

med vår syn på samhället

Jordbruk

Riksdemokraterna vill se en levande landsbygd.
Där bonden får lön för sitt jobb och en möjlighet att bygga upp en långsiktig framtid. Sverige har en otrolig natur och mycket odlingsbar mark som inte används idag för att det inte lönar sig. Vår landsbygd och glesbygd dör i en svindlande fart. 

Utsatta för världsmarknadspriser men med regelverk som genererar kostnader vilket inte står i paritet med inkomster som minskar. Vilket så gjort under decennier med snedvriden konkurrens som skapat en ohållbar situation. Om vi fortsätter i denna takt att importera som vi gör kommer vi snart inte att ha några bönder kvar i Sverige. På detta sätt förlorar vi inte bara våra bönder, levande landsbygd utan vi förlorar förädlingen av böndernas produkter. Detta har i sin tur skapat och skapar stor arbetslöshet. Vi vill ha mer svenskproducerad mat så som spannmål, mejeriprodukter, kött, grönsaker, frukt men så som det är idag så pressar vi bort skyddet för djur och natur och inte minst våra mänskliga rättigheter för våra bönder. Vi från Riksdemokraterna hävdar bestämt att dessa skydd skall efterlevas och vara kvar. Vi ska kraftigt minska importen av sådant vi kan prodoucera själva och inte pressa bönder in på villovägar med tekniker som inte är förenligt med djurskyddslag, arbetsskyddslagar och livsmedelslagar eller miljölagstiftning. Vi har idag ett bra djurskydd och använder lite antibiotika till våra djur jämförelsevis med flera av de länderna vi importerar ifrån. Riksdemokraterna vill ha en levande landsbygd med bra kommunikations möjligheter och närhet till vårdcentral, skola, affärer. Växtkraften i entreprenörskap och småföretagande på Landsbygden är avgörande för hela Sverige. Därför är det akut att vända trenden från dagens mycket negativa nedmontering av lantbruk och landsbygd med tillhörande industri till en framtid med positiv, arbetsskapande utveckling och framtidstro!
Man skall med stolthet igen kunna säga "Jag är bonde"!