Riksdemokraterna

TILLSAMMANS ÄR VI STARKA

med vår syn på samhället

Pensionärerna

Riksdemokraterna vill att pensionen skall höjas.
Som pensionär skall du ha skattelättnad 15% fram till 71 års ålder. Därefter skall pensionären vara skattebefriad. Man skall kunna åldras med värdighet.

Många äldre lever idag ett aktivt liv längre än vad tidigare generationer har haft möjlighet till, fler äldre är friskare allt längre vilket är en stor samhällsresurs.
De äldres kunskaper och erfarenheter är ovärderliga på många områden, tex som fortsatt yrkesaktiva eller som mentorer till yngre. Alla äldre är dock inte friska och många behöver tilltagande hjälp. Därför är det viktigt att vi ser till att de får en trygg och god äldreomsorg som utgår efter deras individuella behov.
Maten inte minst behöver hålla en så god kvalite som det bara går, inte processad och genomsyrad av besprutning, utan hållas närproducerad och näringsrik.
De skall ges möjlighet till ett socialt umgänge och möjlighet till deltagande i såväl fysiska och kulturella aktiviteter. I framtiden kommer allt färre unga behöva försörja och vårda allt fler äldre, därför är det av yttersta vikt att få in de unga i arbete och att bygga upp den allmänna pensionsfonden ige. Vårt mål är att göra det så förmånligt för pensionärerna att vi kan eliminera bidragsdelen. En allmän pensionsfond skall byggas upp igen och öronmärkas för pensionärer. Det skall vara en trygghet att gå i pension. Från 60 års ålder skall möjlighet ges att på frivillig basis få gå i pension. Den allmänna pensionen skall kvarstå från 65 års ålder. Den offentligt finansierade äldreomsorgens kärnåtaganden ska vara skattefinansierade.