Riksdemokraterna

TILLSAMMANS ÄR VI STARKA

med vår syn på samhället

Utbildning

Riksdemokraterna vill förbättra skolan. 
Ge alla elever samma förutsättningar. Höja lärarnas status, och ge dem mer befogenheter.
Under insyn av staten skall friskolorna fungera som ett komplement till den kommunala skolan, inte minst för att öka utbudet och valfriheten, men också för att sätta press på den kommunala skolan.

Dock är det viktigt att andelen friskolor inte blir för stor, så att kvaliteten i den kommunala skolan blir lidande. Sverige behöver kunna konkurrera med övriga världen.
Sveriges högskolor och universitet vittnar om få lärarledda lektioner och så pass stora studentgrupper att interaktionen mellan lärare och eleverna nästan är helt borta.
Kvaliteten i de högre utbildningarna är en vinst både för den enskilde och för samhället. Utbildning i världsklass kommer att ta oss an framtidsutmaningarna och möta den ökade konkurrensen.
Både praktisk och teoretisk kunskap är nödvändig.
För att skapa långsiktigt välstånd och trygghet är det viktigt med en hög kvalitet i den högre utbildningen och forskningen. Grundskolan måste förbättras, den håller inte måttet idag.
Eleverna saknar riktlinjer och strukturer, stora brister ex i språk, skriv & matte kunskaper.
Man koncentrerar sig mer på annat än lektionsundervisningen.
Lärarna står med bakbundna händer och ser på när skolreformerna ändras hela tiden. Vi måste titta tillbaka och se var det har gått fel och få fram ett system som fungerar.
Vi vill med vår politik, att det inte spelar någon roll var man är född eller var man bor, man skall kunna erbjudas en bra utbildning.

Låta staten ansvara för skolan så kan vi påbörja vägen mot en rättvis och likvärdig skolgång där lärarnas status kan höjas. Kunskapen måste värderas högre och utbildningen måste utgå ifrån behov.
Lärarna måste ges möjlighet att i ökad utsträckning fokusera på undervisningen.
Nolltolerans måste råda mot stök och bråk i klassrummen. Ökad satsning, fler vuxna i skolorna och ett kunskapslyft i det svenska språket.