Riksdemokraterna

TILLSAMMANS ÄR VI STARKA

med vår syn på samhället

Vård och omsorg

Är det verkligen rätt att vården ser ut som den gör år 2015?

Nej det är vi nog alla överens om. Det vill vi förbättra. Förkorta vårdköer. Mer personal. Mer resurser att undersöka och utreda sjukdomar. Kraftig förbättring inom akutpsykiatrin. Då det i dag är fler och fler som mår oerhört dåligt och bara en liten del får den hjälpen som faktiskt behövs i tid.

Kostnadstrycket är i dag för stort för att läkarna skall kunna utföra sitt arbete på ett korrekt och grundligt vis. Vårdköer som är för långa, väntetider på akutmottagningarna som kämpar mot klockan.
Även privatiseringarna har bidragit till att patienter blir lidande på grund av vinstintresset. Även tiden för rehabilitering för återgång till att arbeta är för lång.
Vi vill med vår politik, stå upp för en vård för hela Sverige. Vi vill se en sjukvårdspolitik där alla skall ha rätt till bästa vård.
Genom att staten skall ha insyn i den privata sektorn, så ges alla samma chans att överleva sin sjukdom.
Oavsett var i landet man bor! Vid eventuella vinster i privat regi skall 50% återinföras till staten till återanpassning för vidare utveckling.
En sjukvård med ökad personal, fler vård platser inte minst till våra pensionärer.
Äldreomsorgen skall vara serviceorienterad och ha som uppgift att underlätta för den äldre att utforma sin vardag efter sina önskemål. Självbestämmande och valfrihet är lika viktigt för alla oavsett ålder.

Vi vill införa samma betalningssystem för tandvård som för övrig sjukvård, varför ska!! det finnas ett betaningssystem för mun, och ett annat för resten av kroppen?
Allt bör på sikt ingå i högkostnadsskyddet.