Riksdemokraterna

TILLSAMMANS ÄR VI STARKA

med vår syn på samhället

Vårt Parti

Vi är ett nystartat parti bestående av vanligt folk som vill göra en förändring på riktigt. De flesta av oss har ingen politisk bakgrund, men vi upplever de olika problemen som finns i vårt samhälle idag.

Så som Sveriges politik bedrivs idag fungerar inte, det har vi sett gång på gång. Vi står på kanten till en total ekonomisk/samhällskollaps. Vi vill med vår politik ändra på detta och driva en ny sundare form av politik.
Det är dags att GÖRA OM OCH GÖRA RÄTT.
Därför har Riksdemokraterna startat på initiativ av Torbjörn Mårtensson. Vårt sunda förnuft har tillsammans tagit oss från samhällets alla klasser, som idag vill se ett förändrat Sverige. Där vi vanliga människor blir hörda, sedda och tagna på allvar. Vår politik riktar sig till vanliga människor som vill göra skillnad tillsammans.

Vår framtidstro

Med vår politik vill vi skapa ett självförsörjande Sverige som är konkurrenskraftigt på områden så som maten, försvaret och våra industrier. Vi vill värna om att vi har ett gynnsamt företagsklimat där det bär sig att vara företagare i Sverige.

Där skola, vård och omsorg får en upphöjd status, sjukdom skall behandlad i tid, en ålderdom skall tryggas. Vi i Sverige kommer gemensamt besluta om vad som är bra för vårt land, där våra gränser kommer bevakas och kontrollen återfås till landet. Vi vill få ordning på vårt rättsväsende där polis samt våra domstolar skall kunna känna sig trygga och få uppbackning i sina yrkesutövanden.

Vår politik

Vår politik är väldigt enkel, vi vill att du som medborgare i Sverige med lätthet skall kunna förstå hur vår politik kommer och skall bedrivas. Alla som jobbar och vet hur ett företag bedrivs kan med lätthet säga och ställa sig bakom att ett vinstdrivande företag ger goda utvecklings möjligheter. Därför skall vi i AB Sverige se till att gemensamt värna för att alla medborgare får ta del av vinsten.