Riksdemokraterna

TILLSAMMANS ÄR VI STARKA

med vår syn på samhället

Vår politik

Vår politik är väldigt enkel, vi vill att du som medborgare i Sverige med lätthet skall kunna förstå hur vår politik kommer och skall bedrivas. Alla som jobbar och vet hur ett företag bedrivs kan med lätthet säga och ställa sig bakom att ett vinstdrivande företag ger goda utvecklings möjligheter. Därför skall vi i AB Sverige se till att gemensamt värna för att alla medborgare får ta del av vinsten.