Riksdemokraterna

TILLSAMMANS ÄR VI STARKA

med vår syn på samhället

Vår framtidstro

Med vår politik vill vi skapa ett självförsörjande Sverige som är konkurrenskraftigt på områden så som maten, försvaret och våra industrier. Vi vill värna om att vi har ett gynnsamt företagsklimat där det bär sig att vara företagare i Sverige.

Där skola, vård och omsorg får en upphöjd status, sjukdom skall behandlad i tid, en ålderdom skall tryggas. Vi i Sverige kommer gemensamt besluta om vad som är bra för vårt land, där våra gränser kommer bevakas och kontrollen återfås till landet. Vi vill få ordning på vårt rättsväsende där polis samt våra domstolar skall kunna känna sig trygga och få uppbackning i sina yrkesutövanden.